QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÚ MỸ – PHUMY GROUP  tiền thân là Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp và Hạ tầng, khởi tạo với ngành nghề chế biến kinh doanh than, xây lắp dân dụng và công nghiệp.

Với mong muốn đem đến cho thị trường những sản phẩm, dịch vụ tiêu chuẩn cao góp phần vào việc hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế của quốc gia cũng như mang đến cơ hội kinh doanh cho cộng đồng doanh nghiệp và cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người, sau 2 thập kỷ với tinh thần Khát vọng và Phụng sự Tận tâm Tập đoàn Phú Mỹ đã tạo ra một hệ sinh thái các ngành nghề có mối liên hệ chặt chẽ và tương hỗ.

LĨNH VỰC KINH DOANH

Tập đoàn Phú Mỹ xây dựng hệ sinh thái đồng bộ với các lĩnh vực kinh doanh truyền thống bao gồm: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp; thi công xây dựng các công trình; đầu tư xây dựng và kinh doanh khu đô thị; sản xuất vật liệu xây dựng, trong đó Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp giữ vai trò nổi bật.