DANH HIỆU

Với những nỗ lực hết mình trong công tác thi đua sản xuất và trong các hoạt động xã hội, Tập đoàn Phú Mỹ đã vinh dự nhận được sự quan tâm, động viên của Các cấp lãnh đạo từ trung ương đến địa phương. Những bằng khen/giấy khen phần nào thể hiện những quan tâm và động viên ấy.

Bằng khen của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội: “Đã có thành tích trong việc tổ chức triển khai thực

Bằng khen của Hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Hà Nội: “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Hiệp hội năm 2014”

Bằng khen của Ban chấp hành Trung ương hội chữ thập đỏ Việt Nam: “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2016”

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương: “Đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua lao động sản xuất, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Công Thương”

Bằng khen của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội: “Đã có thành tích trong việc tổ chức triển khai thực hiện công trình chào mừng Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội”

Bằng khen của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội: “Đã có thành tích trong phong trào thi đua Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Hà Nội năm 2015”

Phòng Thương mại và Công thương Việt Nam tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển doanh nghiệp

Bằng khen của Chủ tịch phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam: “đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển hiệp hội, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam”

Ban chấp hành công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tặng: “Đạt danh hiệu Tập thể điển hình tiên tiến năm 2015(2010 – 2015)”

Cúp: Thời báo kinh tế Việt Nam

Bằng khen của Ban chấp hành đảng bộ công ty cổ phần tập đoàn Phú Mỹ: “Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015”

Bằng khen của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội: “Đã có thành tích trong phong trào thi đua Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội năm 2016”

Bằng khen của Chủ Tịch nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam: “HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG 3”

Bằng khen của Thủ tướng chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam: “Đã có thành tích trong công tác từ năm 2008 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”

Bằng khen của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội: “Đã có thành tích trong phong trào thi đua doanh nghiệp năm 2013”

Bằng khen của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội: “Đã có thành tích trong phong trào thi đua Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Hà Nội năm 2015”

Ban chấp hành công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tặng: “Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn và phong trào thi đua năm 2015”

Bằng khen của Thủ tướng chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam:”Đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”

Cúp vàng nhà quản lý xuất sắc thời kỳ đổi mới năm 2016