Tập đoàn Phú Mỹ vinh dự xếp hạng A+ trong Top 1000 doanh nghiệp xếp hạng tín dụng năm 2012

Chiều ngày 21 tháng 09 năm 2012, Trung tâm Thông tin tín dụng (Ngân hàng Nhà nước) CIC công bố Xếp hạng tín dụng Top 1.000 doanh nghiệp năm 2012.

Trong khuôn khổ Hội nghị, CIC đã công bố phát hành ấn phẩm “Xếp hạng tín dụng Top 1000 doanh nghiệp Việt Nam – Năm 2012”. Đây là hoạt động thường niên của CIC trong 4 năm qua nhằm công bố danh sách 1000 doanh nghiệp ở các quy mô trung bình và lớn, hoạt động kinh doanh hiệu quả với kết quả kinh doanh từ khá trở lên, có kết quả quan hệ tín dụng tốt với các tổ chức tín dụng. Mục đích của CIC với hoạt động này là nhằm góp phần nâng cao thương hiệu, uy tín cho các doanh nghiệp vững mạnh cua Việt Nam, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư, đồng thời giúp doanh nghiệp hiểu rõ về tác dụng của xếp hạng tín dụng đối với doanh nghiệp.

Tập đoàn Phú Mỹ với những nỗ lực không mệt mỏi, đã vinh dự nằm trong bảng xếp hạng tín dụng Top 1.000 doanh nghiệp năm 2012. Thuộc nhóm nghành xây dựng và bất động sản. Phú Mỹ được xếp hạng điểm A+ trên bảng ý nghĩa xếp hạng tín dụng doanh nghiệp, được các chuyên gia đánh giá là doanh nghiệp có khả năng phát triển tốt và ổn định, không chịu sức ép về cạnh tranh và rủi ro từ nghành kinh tế, rủi ro tương đối thấp.

Tập đoàn Phú Mỹ vinh dự xếp hạng A+ trong Top 1000 doanh nghiệp xếp hạng tín dụng năm 2012

Tập đoàn Phú Mỹ vinh dự xếp hạng A+ trong Top 1000 doanh nghiệp xếp hạng tín dụng năm 2012

 Tập đoàn Phú Mỹ