ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ GPMB KHU CÔNG NGHIỆP HOÀ PHÚ

Sáng 17/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn chủ trì buổi làm việc về tiến độ thực hiện dự án Khu công nghiệp (KCN) Hòa Phú và dự án KCN Hòa Phú mở rộng giai đoạn 1, huyện Hiệp Hòa. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương và Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; UBND huyện Hiệp Hòa; Công ty TNHH Hòa Phú Invest.

Báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) tại buổi làm việc, đại diện Công ty TNHH Hòa Phú Invest cho biết đối với dự án KCN Hòa Phú, tính đến hết ngày 11/11/2022, tổng diện tích đã GPMB khoảng 203,8 ha trong đó diện tích chi trả trong chỉ giới KCN là 201,8/207,45 ha đạt 97,2%. UBND tỉnh Bắc Giang đã chấp thuận chuyển mục đích sủ dụng đất 09 đợt với tổng diện tích 195,2 ha. Trong đó, đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 05 đợt với diện tích khoảng 193,8 ha. Chủ đầu tư đang triển khai thi công đồng bộ Hạ tầng kỹ thuật với những phần diện tích được UBND tỉnh bàn giao. Hiện tại, tổng số dự án đã đầu tư vào KCN là 25 dự án với diện tích khoảng 13/143,49 ha, chiếm 92% diện tích đất công nghiệp của dự án. Tổng số vốn đăng ký đầu tư vào KCN đạt trên 640 triệu USD, trong đó 24/25 Nhà đầu tư đã được cấp phép đầu tư và 16/25 dự án đã đi vào hoạt động, ước tính trên 2.000 lao động.

Về những khó khăn trong công tác GPMB, hiện nay vẫn còn khoảng 5,6 ha chưa thể GPMB tập trung tại thôn Mai Hạ và thôn Vọng Giang, xã Mai Đình. Khu đất này là vùng đất trũng, thường xuyên ngập nước, không có bờ thửa rõ ràng; công tác thanh tra gặp rất nhiều khó khăn. Đối với diện tích khoảng 3,4 ha đất làm Cảng KCN, khu đất này nằm ở vị trí bãi bồi ngoài đê sông Cầu, hiện trạng đất không có ranh giới bờ thửa rõ ràng, gây khó khăn trong công tác kiểm kê, quy chủ.

Đối với Dự án KCN Hòa Phú mở rộng giai đoạn 1, Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa Nguyễn Văn Khanh cho biết đến ngày 15/11/2022, đã kê kiểm được 804/1.164 hộ, đạt 69% số hộ, tương ứng diện tích hơn 50 ha. Tuy nhiên, trong phạm vi GPMB có một số diện tích đất không rõ bờ vùng, bờ thửa, ngập nước nên khó xác định chủ thể, diện tích sử dụng của từng hộ; mất nhiều thời gian để xác định, kê kiểm. Nhiều hộ đã chuyển nhượng, chuyển đổi, cho tặng quyền sử dụng đất nhưng không thực hiện làm thủ tục theo quy định nên dẫn đến tranh chấp quyền sử dụng đất. Trong quá trình quy chủ sử dụng đất, có một số chủ sự dụng đất qua đời, phải thực hiện xác minh hàng thừa kế, mất nhiều thời gian tuyên truyền, gây nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện, ảnh hưởng tiến độ dự án.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo sở, ngành tập trung thảo luận phân tích làm rõ những khó khăn, tồn tại trong triển khai thực hiện dự án. Đồng thời đề xuất một số giải pháp để thực hiện dứt điểm công tác bồi thường GPMB, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và các vùng lân cận.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn ghi nhận những nỗ lực của UBND huyện Hiệp Hòa và Công ty TNHH Hòa Phú Invest trong công tác bồi thường GPMB, kịp thời chiếm lĩnh mặt bằng, triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng, đạt được những kết quả tích cực trong thu hút các nhà đầu tư. Tuy nhiên, tiến độ GPMB, vấn đề giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư vẫn còn chưa đảm bảo tiến độ đề ra, gây ảnh hưởng đến công tác thu hút đầu tư.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện tổ chức thực hiện quyết liệt, tập trung cao cho công tác bồi thường GPMB phần diện tích 5,6 ha còn vướng mắc. Đối với Dự án KCN Hòa Phú mở rộng giai đoạn 1, hoàn thành việc chi trả tiền GPMB trong tháng 12 theo Kế hoạch UBND tỉnh đã ban hành. Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức đối thoại, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Nhà nước trong công tác thu hồi đất, bồi thường GPMB để đảm bảo hoàn thành dự án theo đúng tiến độ.

Công ty TNHH Hòa Phú Invest tập trung đảm bảo kinh phí GPMB; phối hợp tốt địa phương trong GPMB, chi trả tiền GPMB. Bên cạnh đó, nghiên cứu, xem xét giải quyết các vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của địa phương và người dân để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Có kế hoạch triển khai đầu tư hạ tầng; tiếp cận và chiếm lĩnh mặt bằng để thu hút đầu tư; lựa chọn dự án đầu tư đảm bảo theo yêu cầu.

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Ban Quản lý các KCN tỉnh căn cứ theo chức năng nhiệm vụ hỗ trợ địa phương, nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận mặt bằng thi công hạ tầng./.

 

“Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức đối thoại, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Nhà nước trong công tác thu hồi đất, bồi thường GPMB để đảm bảo hoàn thành dự án theo đúng tiến độ.” – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn yêu cầu tại buổi làm việc ngày 17/11/2022 về tiến độ thực hiện dự án Khu công nghiệp (KCN) Hòa Phú và dự án KCN Hòa Phú mở rộng giai đoạn 1, huyện Hiệp Hòa.

 

Nguồn: https://bacgiang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher/St1DaeZNsp94/content/-ay-nhanh-tien-o-giai-phong-mat-bang-khu-cong-nghiep-hoa-phu?fbclid=IwAR1Ogkrfk7oCJcLjAnPXxgLxrE4oMyFFkpL9cFT8fg51fOk78gZ_nEKolvM