PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH HOÀ BÌNH ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI KCN BÌNH PHÚ

Thực hiện chương trình công tác của tỉnh, sáng ngày 12/6/2023 đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Quách Tất Liêm - Phó chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cùng lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, Ban quản lý các Khu công nghiệp và UBND thành phố Hòa Bình đến thăm và làm việc tại Khu công nghiệp Bình Phú.