Khám sức khỏe miễn phí cho công nhân lao động KCN Phú Nghĩa ngày 15/5 và ngày 29/5/2016

Khám sức khỏe không chỉ mang lại sức khỏe toàn diện cho chính người lao động, nhân viên, công nhân mà còn đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của doanh nghiệp, xã hội và cộng đồng.

Chính vì vậy, ngày 15 và ngày 29/5/2016 được sự quan tâm và tạo điều kiện của lãnh đạo Liên đoàn thành phố Hà Nội đã tổ chức Tư vấn, khám sức khỏe miễn phí cho công nhân Lao động trong Khu công nghiệp Phú Nghĩa hưởng ứng tháng công nhân năm 2016.

Ngày 15/5/2016 Lãnh đạo Liên đoàn thành phố Hà Nội đã có những món quà nhỏ tặng cho người lao động, nhân viên, công nhân tại trong Khu công nghiệp Phú Nghĩa có hoàn cảnh khó khăn. Công đoàn Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Mỹ đã được lãnh đạo Liên đoàn thành phố Hà Nội và Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội quan tâm và tặng 02 gia đình có hoàn cảnh khó khăn (gia đình Anh Nguyễn Ngọc Tư và Anh Chu Văn Đông).

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi khám sức khỏe: