Nhận bằng khen thủ tướng Chính phủ 2015

Ông Chu Đức Lượng – Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Nhận bằng khen Thủ tướng Chính Phủ; Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Mỹ nhận Bằng khen UBND thành phố Hà Nội; ông Đàm Tiến Bội – Phó TGĐ Tập đoàn nhận Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội và ông Đỗ Trọng Phú – Giám đốc Ban Dự án nhận Giấy khen của Hiệp hội các Doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Hà Nội vào ngày 23/12/2015

 

Hôm nay vào hồi 20h00 ngày 23/12/2015 trên kênh 2 của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội  phát sóng chương trình “Đêm doanh nghiệp năm 2015” do Hiệp hội các Doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Hà Nội tổ chức, Trong chương trình này ông Chu Đức Lượng – Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ của chúng ta được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc;  Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Mỹ đã có thành tích trong phong trào thi đua Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Hà Nội năm 2015; Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng ông Chu Đức Lượng – Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Mỹ đã có thành tích trong phong trào thi đua Hiệp hoi doanh nghiệp vừa và nhỏ Hà Nội năm 2015; Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng ông Đàm Tiến Bội – Phó TGĐ Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Mỹ đã có thành tích trong phong trào thi đua khối doanh nghiệp năm 2014; Giấy khen của Hiệp hội các Doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Hà Nội tặng  Doanh nhân tiêu biểu Hà Nội vàng 2015 – ông Đỗ Trọng Phú – Giám đốc Ban Dự án Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Mỹ đã có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh năm 2015.

Đây là thành quả của tập thể và cá nhân của Tập đoàn Phú Mỹ sau biết bao nỗ lực, phấn đấu và cống hiến không biết mệt mỏi cho cộng đồng nay được xã hội, địa phương và cộng đồng ghi nhận.

Dưới đây là một số hình ảnh: