MISSION STATEMENT

HOÀI BÃO

Khi được sinh ra và lớn lên, ai cũng có những ước mơ và hoài bão cho tương lai của bản thân mình được thành đạt, giàu có, hạnh phúc trên mọi phương diện của cuộc sống. Song, những hoài bão đó chỉ thành công khi ta có những nhận thức đúng về thế giới quan, nhân sinh quan xung quanh mình, kết hợp với thời cơ may mắn đến từng thời điểm và khả năng tận dụng cơ hội đúng lúc của mỗi chúng ta, sự thành công sẽ thăng hoa, tỏa sáng…!

TẦM NHÌN

Bước sang thế kỷ 21, thế giới có nhiều điều thay đổi lớn về công nghệ. Có những điều thế kỷ trước là viễn tưởng thì nay đã trở thành hiện thực. Đứng trước bối cảnh đó, để xây dựng một doanh nghiệp như Phú Mỹ lớn mạnh và không ngừng phát triển, mỗi cán bộ, nhân viên của Tập đoàn phải nhận thức được thách thức và thời cơ, phải làm việc cống hiến hết mình. Để sau 15 năm thành lập sẽ nằm trong TOP VN500 những doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, sau 30 năm sẽ nằm trong TOP VN100. Đây là một mục tiêu không nhỏ với một doanh nghiệp sinh ra vào năm thứ 2 của thế kỷ 21. Đứng trước bối cảnh hiện tại, Phú Mỹ cũng đã hoạch định cho sự phát triển với những bước đi và lộ trình ngắn hạn và cho tương lai….

ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN

Nhận biết tầm quan trọng của đội ngũ nguồn nhân lực trong quá trình phát triển, Phú Mỹ đã chủ trương xây dựng đội ngũ nhân sự trên cơ sở tiếp nhận và kế thừa những giá trị theo hướng mở của xu thế hội nhập…. Phú Mỹ chú trọng trưng dụng và đào tạo nguồn nhân lực theo tiêu chí tài năng và đức độ trong mọi lĩnh vực công việc. Đặc biệt hoạt động kinh doanh phải có sự gắn kết lợi ích với chia sẻ cùng cộng đồng xã hội, đúng với ý nghĩa tên gọi Phú Mỹ.