Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, phục vụ triển khai xây dựng Khu công nghiệp Hòa Phú

day-nhanh-tien-do-giai-phong-mat-bang-phuc-vu-trien-khai-xay-dung-kcn-hoa-phu

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, phục vụ triển khai xây dựng KCN Hòa Phú

Công trường Khu công nghiệp Hòa Phú

Theo kế hoạch, giai đoạn 1, dự án xây dựng Khu công nghiệp (KCN) Hòa Phú sẽ sẵn sàng bàn giao mặt bằng vào cuối năm 2018. Đến nay, dự án đang triển khai san lấp mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng, cố gắng đẩy nhanh tiến độ đáp ứng kế hoạch đã đề ra.

Quyết tâm cao độ giải tỏa trong tháng 8

Tuy nhiên, dự án còn gặp phải một số khó khăn vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng. Nhận thấy khó khăn của chủ đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang đã khẳng định: Thủ tục thu hồi đất triển khai dự án đã thực hiện đúng trình tự, quy định hiện hành. Giá bồi thường, hỗ trợ được áp dụng theo quy định của UBND tỉnh. UBND huyện Hiệp Hòa sẽ tích cực phối hợp kiên quyết giải tỏa mặt bằng kịp tiến độ. Các đơn vị sẽ cùng phối hợp triệt để truyền thông sâu rộng ý nghĩa to lớn của việc đầu tư KCN Hòa Phú đến an sinh xã hội, phát triển kinh tế của địa phương, để người dân hiểu và hợp tác tạo điều kiện cho chủ đầu tư. Những trường hợp cố tình không chấp hành, UBND huyện sẽ kiên quyết cưỡng chế thu hồi đất trong tháng 8, bảo đảm tiến độ GPMB phục vụ dự án.


Ông Trần Sỹ Nam – Tổng Giám Đốc Công ty TNHH Hòa Phú Invest nêu ra những điểm tích cực của KCN Hòa Phú khi đi vào hoạt động. Dự án hứa hẹn sẽ mang đến diện mạo mới cho tỉnh Bắc Giang nói chung và huyện Hiệp Hòa nói riêng, tác động không nhỏ tới an sinh xã hội, cơ hội việc làm và nâng cao chất lượng sống của người dân trên địa bàn huyện.